top of page

                                                       Կարապետյան Սիրանուշ

                                                                     Մ.Գ.Թ 

                                                                   Լոգոպեդ

  +374/91 474-649

                      siranush-karapetyan@mail.ru 

 

 

    Կրթություն

 

1978-1982թթ. - Մոսկվայի Վ.Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

 

Աստիճաններ` Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու  

ԺԳ.00.03 -  Հատուկ մանկավարժություն¦  /լոգոպեդիա/ մասնագիտությամբ, ատենախոսություն` 

Շարժողական ալալիայով երեխաների տեքստի ընկալման և ըմբռնման առանձնահատկությունները¦

Կոչումներ` Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

 Հայաստանի Հանրապետության  գլխավոր լոգոպեդ

 

 

Աշխատանքային գործունեություն

2017թ-ի մարտից Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան

 2004թ. - առ այսօր - Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

2003թ. -առ այսօր ՀՀ գլխավոր լոգոպեդ

1999թ. - առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

1995-2002թթ. - Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի §Լոգոպեդական ծառայությունների հանրապետական կենտրոն¦ - ի արատաբան –լոգոպեդ

1990-1996թթ. - Հանրապետական զինվորական հոսպիտալ –լոգոպեդ

1982-2000թթ. - Վահան Տերյանի անվան թիվ 60 դպրոց – լոգոպեդ

1982թ.-ից - առ այսօր Մուրացան¦ կլինիկական համալսարանական հիվանդանոց Գլխավոր լոգոպեդ

 

 

 

Վերապատրաստումներ

Դասավանդման փորձ

Շուրջ 20 տարվա դասախոսական աշխատանք, տեսագործնական  գիտելիքների հաղորդում, ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպում և ղեկավարում, հատուկ գիտամեթոդական սեմինարների կազմակերպում և ղեկավարում, ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական  թեզերի, հայցորդների, ասպիրանտների ղեկավարում:

Լոգոպեդիա, լոգոհոգեբանություն,  խոսքային խանգարումների հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում,  դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ, հոգելեզվաբանություն

2005-2010թթ.ընտրովի տպագրումներ:Շուրջ 30 գիտական հոդվածների հեղինակ

1. 2008թ. - «Խոսքային խանգարումների  շտկմանն ու խոսքի զարգացմանն ուղղված լոգոպեդական խաղեր 5-7 տ. երեխաների համար» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

2. 2008թ. -«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների մայրենիի ցուցապաստառներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

4. Актуализация логопедической помощи на грании дбухтысичилетиия  2009.

5.К.проблемие развития коммуникативного потенциала у детей с общим недоразвитием речи 2009

6. Нектрые общие закономерности развития детской речи в норме и условиях ее нарушения 2011.

 

          

   

Գործունեության ոլորտը

 Աշխատում է  անխոսություն (ալալիա),   կակազություն,աֆազիա,  խոսքի   ընդհանուր   թերզարգացում,   ռինոլալիա, թլվատություն (դիսլալիա),  գրի ու ընթերցանության խանգարում  ունեցող տարբեր տարիքային խմբի երեխաների և մեծահասակների հետ:

 

 

Հետաքրքրություններ

 Լոգոպեդիա, հոգենյարդաբանություն, հատուկ 

հոգեբանություն,հոգեբանություն, նյարդաբանություն, հոգելեզվաբանություն

 

 

 

bottom of page