top of page

  Անուշ Բաբայան

                              Մասնագիտություն  սուրդոմանկավարժ, լոգոպեդ

                              Աշխատանքային արգավիճակ աշխատող

 

                                          Էլ․ փոստի հասցե   anyushbabayan@gmail.com

 

                                             Հեռ․ +374 96 660-787

 

   

 

Կրթություն

2001-2006 թթ Խ․ Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ -ի «Տարրական կրթություն և դեֆեկտելեգիա» ֆակուլտետ «Սուրդոմանկավարժություն և լոգոպեդիա» բաժին

Աշխատանքային փորձառություն

2010-2013թթ «Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն», լոգոպեդ

2013թ․ առ այսօր Խ․ Աբովյանի անվան  ՀՊՄՀ-ի հիմնական դպրոց, լոգոպեդ

2018թ  առ այսօր «Լոգոպեդների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ նախագահ

2018-2019թթ  «Բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման բարելավում» ծրագիր,

ծրագրի ղեկավարի օգնական

2019-2020թթ «Առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում ՔՀԿ-ների և հանրային վերահսկողության միջոցով» ծրագիր

ծրագրի ղեկավարի օգնական

Մասնագիտական վերապատրաստումներ կամ շարունակական մասնագիտական կրթության միջոցառումներին մասնակցություն

2005թ․  Teaching course on ear, nose and throat in children

Երևան

2008թ․  “3 seminars for surdopedagogues and logopedist on therapy with children with hearing impairmens and disorders at “Arabkir” join medical center”

2008թ ․  «Սուրդոմանկավարժական դասընթաց», «Արաբկիր» ԲԿ

Երևան

 2019 թ․  «Логопедия: Современный облик и контуры будущего» г. Москва

Հոդվածներ, գիտական աշխատանքների առկայություն

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենքի վերլուծության և ոլորտայի առաջարկներ» ձեռնարկ

համահեղինակ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտ

Նյարդաբանությու, նեյրոհոգեբանություն, աֆազիոլոգիա

Լեզուների իմացություն​

Հայերեն 

Ռուսերեն

Անգլերեն

73133833_10213096882771630_3728446292020

  Սիրանուշ Կարապետյան

                              Մասնագիտություն  , լոգոպեդ, ՄԳԹ   

                              Աշխատանքային արգավիճակ աշխատող

 

                                          Էլ․ փոստի հասցե   siranush-karapetyan@mail.ru 

 

                                             Հեռ․   +374 91 474-649

 

   

 

Կրթություն

1978-1982թթ. - Մոսկվայի Վ.Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աստիճաններ` Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու  

ԺԳ.00.03 -  Հատուկ մանկավարժություն¦  /լոգոպեդիա/ մասնագիտությամբ, ատենախոսություն` 

Շարժողական ալալիայով երեխաների տեքստի ընկալման և ըմբռնման առանձնահատկությունները¦

Կոչումներ` Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

Աշխատանքային փորձառություն

2017թ-ի մարտից Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան

2004թ. - առ այսօր - Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

2003թ. -առ այսօր ՀՀ գլխավոր լոգոպեդ

Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

1999թ. - առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

1995-2002թթ. - Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի  Լոգոպեդական ծառայությունների հանրապետական կենտրոն¦ - ի արատաբան –լոգոպեդ

1990-1996թթ. - Հանրապետական զինվորական հոսպիտալ –լոգոպեդ

1982-2000թթ. - Վահան Տերյանի անվան թիվ 60 դպրոց – լոգոպեդ

1982թ.-ից - առ այսօր Մուրացան¦ կլինիկական համալսարանական հիվանդանոց Գլխավոր լոգոպեդ

Մասնագիտական վերապատրաստումներ կամ շարունակական մասնագիտական կրթության միջոցառումներին մասնակցություն

Դասավանդման փորձ

Շուրջ 20 տարվա դասախոսական աշխատանք, տեսագործնական  գիտելիքների հաղորդում, ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպում և ղեկավարում, հատուկ գիտամեթոդական սեմինարների կազմակերպում և ղեկավարում, ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական  թեզերի, հայցորդների, ասպիրանտների ղեկավարում:

Լոգոպեդիա, լոգոհոգեբանություն,  խոսքային խանգարումների հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում,  դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ, հոգելեզվաբանություն

Վերապատրաստումներ

2008-2009 «Դեպի կրթություն բոլորի համար»-2 ծրագրի շրջանակներում գիտական կոնֆերանսի մասնակցություն միջազգային փորձագետների հետ (Շոտլանդիայի Աբերդինի համալսարան)
«Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ համագործակցության շրջանակներում

2007 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակի առթիվ և մանկավարժական կադրերի պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար / Պատվոգիր /

2004 Վերապատրաստում ՀՀ «Սթրես» կենտրոնում «Հիպնոթերապիա» և «Հիպնոսի հիմնական տեխնիկաները» Վկայական

2003 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի որակյալ մանկավարժական կադրերի պատրաստման համար /Պատվոգիր /

1982-1994 Երիտասարդ մասնագետների միջազգային համաժողովներ ք. Մոսկվա, ք. Լենինգրադ, ք. Դուշանբե

2015 «Ներառական կրթություն. Ժամանակակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, Երևան/Հավաստագիր/

2015 6-րդ միջազգային գիտագործնական համաժողով, «Կրթության հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները XXI դարում», ք. Ստավրոպոլ/Դիպլոմ/

2015 Միջազգային գիտագործնական համաժողով, «Հանրային առողջության հիմնահարցերը»
Լեհաստան, ք. Պոզնան/Հավաստագիր/

2014 «Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապոլիտիկ սինդրոմով հիվանդների բուժական հնարավորությունները», ք. Երևան/Հավաստագիր/Վերապատրաստում

2014 «Միավորենք մեր ջանքերը. նորածինների, վաղ մանկական տարիքի երեխաների և դեռահասների մարմնական և հոգեկան խնամք» Գիտագործնական միջազգային համաժողով,
ք. Երևան/Հավաստագիր/

2014 II միջազգային գիտագործնական համաժողով, «Լոգոպեդիայի արդի հիմնախնդիրները», ք. Կիև/Հավաստագիր/

2014 18-րդ միջազգային համաժողով, «Պարկինսոնիզմ և այլ ուղեկցող խանգարումներ» ք. Ստոկհոլմ /Հավաստագիր/

2013 «Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը» ք. Երևան Վերապատրաստում /Հավաստագիր/

2011 «Պարկինսոնիզմ և այլ ուղեկցող խանգարումներ» ք. Երևան /Վերապատրաստում/ Հավաստագիր/

2010 «Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում» խորագրով գիտագործնական վերապատրաստում «Ձայնի վերականգնման ինստիտուտում» և «Վաղ կոմայի կլինիկայում» /Վերապատրաստում /Հավաստագիր/ Գերմանիա

2010 «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները» Միջազգային գիտական կոնֆերանս Հայաստան

2009 «Քաղցկեղի հետևանքով Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում»/Վերապատրաստում/Վկայական/ ք. Երևան

2008 Միջազգային գիտական համաժողով «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները XXI դարում» ք. Սամարա/Հավաստագիր/

2004 «Հիպնոսի հիմնական տեխնիկաները»/Լրիվ դասընթաց/ ք. Երևան/Հավաստագիր/

2004 «Հիպնոթերապիա» /Լրիվ դասընթաց/ ք. Երևան/Հավաստագիր/

Հոդվածներ, գիտական աշխատանքների առկայություն

2005-2010թթ.ընտրովի տպագրումներ:Շուրջ 30 գիտական հոդվածների հեղինակ

1. 2008թ. - «Խոսքային խանգարումների  շտկմանն ու խոսքի զարգացմանն ուղղված լոգոպեդական խաղեր 5-7 տ. երեխաների համար» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

2. 2008թ. -«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների մայրենիի ցուցապաստառներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

4. Актуализация логопедической помощи на грании дбухтысичилетиия  2009.

5.К.проблемие развития коммуникативного потенциала у детей с общим недоразвитием речи 2009

6. Нектрые общие закономерности развития детской речи в норме и условиях ее нарушения 2011.

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտ

 Լոգոպեդիա, հոգենյարդաբանություն, հատուկ  հոգեբանություն,հոգեբանություն, նյարդաբանություն, հոգելեզվաբանություն

Լեզուների իմացություն​

Հայերեն 

Ռուսերեն

Գերմաններեն

4622354d.jpg
Կարապետյան
bottom of page