top of page
Ներբեռնվող գրքեր

Ներառական կրթության ռազմավարություն, դասագիրք 

սկզբնաղբյուր՝  aspu.am կայք էջ

Լոգոպեդիան գործնականում, ձեռնարկ

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության գործընթացների կազմակերպումը աջակցության կենտրոններում

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը դպրոցական մակարդակում, ձեռնարկ

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատումը տարածքային մակարդակում, մեթոդական ուղեցույց, ձեռնարկ 

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

 Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների խնամքի կազմակերպման ուղեցույց , ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Չլսող երեխաների խոսքի և հաղորդակցման զարգացումը ժեստաբառային երկլեզու ուսուցման մեթոդով, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացումը շարժախաղերի միջոցով ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

ԻՆՉՊԵՍ  ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ  ԵՐԵԽԱՅԻ  ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԸ  (ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ  ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ)  Հանրամատչելի  ձեռնարկ ծնողների համար

սկզբնաղբյուր՝   FULL LIFE  կայք էջ

առցանց գրականություն

Ծնողավարության ձեռնարկ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ծնողների հետ աշխատանքների համար, ձեռնարկ

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

3-6 տարեկան երեխաների կրթական ծառայությունների կազմակերպումը այլընտրանքային մոդելներով  ուղեցույց

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց  իրավունքների մասին կոնվենցիա

սկզբնաղբյուր՝  «Դիսըբիլիթի ինֆո»  կայք էջ

Այլընտրանքային մանկապարտեզներ փոքր համայնքներում

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Խոսքը ներառման մասին է

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

Խորհուրդ են տալիս էրգոթերապիստները

սկզբնաղբյուր՝ FULL LIFE  կայք էջ

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  ՀՈԳԵՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ

սկզբնաղբյուր՝  ՅՈՒՆԻՍԵՖ Armenia կայք էջ

ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Ուսումնական ձեռնարկ

սկզբնաղբյուր՝  ysu.am կայք էջ

Աֆազիայով հիվանդների նեյրոհոգեբանական հետազոտման սխեմա հեղ․՝ (Ժ․ Պայլոզյան)

սկզբնաղբյուր՝  https://speechtherapist.wixsite.com/aphasiology/ կայք էջ

bottom of page