top of page

   Լոգոպեդների հայկական ասոցիացիան ունի 300-ից ավել անդամ, որոնց գերակշռող մեծամասնությունը լոգոպեդներ են, սակայն ասոցիացիայի անդամ կարող են դառնալ ինչպես լոգոպեդները, այնպես էլ հարակից ոլորտների մասնագետները (հատուկ  մանկավարժ, հատուկ հոգեբան,  սուրդոմանկավարժ, օլիգոֆրենոմանկավարժ, տիֆլոմանկավարժ, էրգոթերապիստ, արտթերապիստ, հոգեբան, բժիշկ,  ֆիզիոթերապիստ, մանկավարժ, լոգոպեդական աջակցության կարիք ունեցող անձանց հարազատներ)։

   Ասոցիացիան ունի աշխատանքային խմբեր, որոնք ունեն հստակ սահմանված գործունեություն, իրավունքներ և պարտականություններ, ինչն էլ սահմանվում է ներքին կանոնակարգերով։

bottom of page