top of page

Ասոցիացիայի կառուցվածք,  աշխատանքային խմբեր

Լոգոպեդների հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ն ստեղծվել է 2018թ․ ապրիլի 25-ին։ Ասոցիացիայի համահիմնադիրներն են 

 

Ասոցիացիայի նախագահն է     

                            

Ասոցիացիան ունի գիտական խորհուրդ և աշխատանքային խմբեր։

Безымянный.png
bottom of page